Výmeny a reklamácie

Řadit produkty

 

Chcete vymeniť veľkosť alebo vrátiť tovar? Pořebujete tovar reklamovať?
 

Formulár pre výmenu / vrátenie k stiahnutiu tu.
 

Postup pri výmene veľkosti alebo vrátenie tovaru (do 14 dní)
 
- tovar v pôvodnom stave (nepoužité, vrátane vysaček atď.), V pôvodnej krabici (neprelepujte prosím priamo krabici), ktorú zabalíte do škatule, igelitové tašky alebo fólie a pod. Zašlite na adresu: SUPER KECKY, Táborská 200/513, Brno 615 00
- priložíte vyplnený formulár (stiahnuť ho môžete aj tu), kde vyplníte všetky potrebné údaje a informácie
- pre istotu si ponechajte doklad o zaslanie vráteného tovaru k nám, z dôvodu prípadnej straty zásielky zo strany pošty alebo kuriérskej spoločnosti
- pre urýchlenie vybavenia nás tiež môžete kontaktovať na emailu: eshop@super-kecky.cz

Po prijatí vráteného tovaru vykonáme kontrolu a budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom postupe (emailom alebo telefonicky). V prípade výmeny veľkostí, odosielame tovar okamžite po prijatí vráteného tovaru. Nikdy neposielajte tovar späť k nám na dobierku (taká zásielka nebude z našej strany prevzatá) alebo formou "balík na poštu" či iným typom služby pre uloženie zásielky (v týchto prípadoch sa doba vybavenia / vyzdvihnutie predlžuje alebo sa k nám vôbec zásielka nedostane)

V prípade, že bude poškodená krabica obuvi (krabica bude priamo prelepená napr. Lepiacou páskou, ktorá je potreba priamo z krabice strhnúť), účtujeme si 200, -kč za takto poškodený obal, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tovaru. Krabica poškodená (pokrčené) zo strany dopravcu alebo kuriérskej služby sa nepovažuje za poškodený obal a poplatok sa tak na túto škodu nevzťahuje.
 
Postup pri reklamácii tovaru
 
- Tovar zašlite na adresu nášho obchodného partnera: SUPER KECKY, Táborská 200/513, Brno 615 00, Česká Republika (uschovajte si doklad o zásielke z dôvodu prípadnej straty zásielky)

Akonáhle nám reklamovaný tovar dorazí, budete o tom informovaný / a prostredníctvom e-mailu a tiež začína plynúť lehota 30 dní pre vybavenie reklamácie. O stave / vybavení reklamácie vás budeme informovať telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Ak vznikne, aj napriek všetkému úsiliu o zachovanie vysokej kvality ponúkaného tovaru, zo strany kupujúceho dôvod na uplatnenie reklamácie predávaného tovaru, lehota na uplatnenie práva zo zodpovednosti z chybného plnenia (ďalej len záručná doba) je 24 mesiacov. Za chybu veci nemožno považovať prípady, keď:
- Kupujúci vadu sám spôsobil
- U vecí predávaných za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena, ak kupujúci o tejto vade vedel pred prevzatím veci
- Sa jedná o opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním
- A prípady, kedy to vyplýva z povahy veci.
Záruka sa teda nevzťahuje na zmeny vlastností obuvi, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku bežného opotrebovania či prirodzené zmeny vlastností materiálov a alebo na vady a nedostatky vzniknuté nedodržiavaním pravidiel a zásad správneho používania a údržby uvedenými v NÁVODE NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU OŠETROVANIE OBUVI
Reklamačné konanie môže byť začaté, ak kupujúci predloží reklamovaný tovar a preukáže nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho vierohodným spôsobom, najlepšie nákupným dokladom. Reklamovaný tovar by mal byť riadne vyčistené, zbavené všetkých nečistôt a hygienicky nezávadné. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, najlepšie ihneď, akonáhle sa vada objaví. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom na zamietnutie reklamácie.
Uvedomte si, prosím, že záručná doba a životnosť obuvi sú rôzne pojmy. Životnosť obuvi je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. Tzn., Že pri intenzívnom užívaní môže byť životnosť obuvi podstatne kratšia ako záručná doba.
Pri výstkytu odstrániteľné vady (tj. Vady, ktorú možno opravou odstrániť, bez toho aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru) má kupujúci (zákazník) právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená.
Predajca vadu odstráni bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže zákazník požadovať výmenu veci. Pokiaľ nie je výmena tovaru možná, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. Ak ide síce o odstrániteľné vady, ktoré však bráni vec riadne užívať pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet vád, má zákazník právo na výmenu alebo odstúpenie od zmluvy.
Pri výskyte neodstrániteľnej chyby má zákazník právo na výmenu tovaru za nový bezchybný alebo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o vady neodstrániteľné, ktoré však nebránia riadnemu užívaniu tovaru a zákazník nežiada výmenu, má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo môže zmluvy odstúpiť.
Ďalšie práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu nie sú dotknuté.
Uvádzame prehľad piktogramov základných druhov materiálov používaných na jednotlivých častiach obuvi. Tieto piktogramy, pretože ich uvedenie priamo na obuvi je povinné, vám uľahčí orientáciu v materiálovom zložení obuvi az toho vyplývajúcich pokynov pre údržbu a ošetrovanie obuvi.


 
Komunikáci a kontakt so zákazníkom
 
V prípade, že nás kontaktujete emailom, spravidla odpovieme obratom aebo pocas 1-2 hodín. V prípade, že sme veľmi zaneprázdnení vybavovaním ďalších otázok alebo prípravou objednávok, odpovieme do 24 hodín.